Gezamenlijke verklaring Hoge Colleges van Staat: democratisch proces gaat door

In een (telefonisch) overleg op maandag 6 april hebben de voorzitters van de Tweede en Eerste Kamer, de vice-president van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman het functioneren van de democratische organen tijdens de coronacrisis besproken. Zij willen de volgende verklaring naar buiten brengen:

“Gezamenlijk zijn wij van oordeel dat het democratisch proces gewoon doorgang moet vinden, ondanks alle beperkingen die het belang van de volksgezondheid op dit moment meebrengt. Dit betekent dat de vijf Hoge Colleges van Staat ook in deze maanden hun reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk voortzetten, waar nodig en indien mogelijk ondersteund door digitale informatie- en communicatietechniek. Juist in moeilijke tijden moeten hoogwaardige advisering, grondige openbare beraadslaging en besluitvorming, effectieve controle op de verantwoording van besteding van publieke middelen en adequate beoordeling van de zorgvuldigheid en de rechtmatigheid van overheidshandelen onverminderd worden gegarandeerd.”

Khadija Arib
Jan Anthonie Bruijn
Thom de Graaf
Arno Visser
Reinier van Zutphen