Analyse van 10 jaar onderzoek naar digitalisering rijksoverheid

Met een analyse in de vorm van enkele factsheets trekt de Algemene Rekenkamer op 18 maart 2020 rode draden uit eigen onderzoek dat de afgelopen 10 jaar heeft plaatsgevonden naar digitalisering en de inzet van ICT bij de rijksoverheid.

Onder de titel Grip op digitalisering heeft de Algemene Rekenkamer deze informatie onder meer naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar werkt momenteel de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst aan handvatten voor het parlement hoe om te gaan met vraagstukken over de voortschrijdende digitalisering.
In de factsheets komen onder meer aan de orde: het centraal stellen van gebruikers van ICT, het realiseren van digitale doelstellingen en het goed kunnen controleren van de digitalisering bij de rijksoverheid.
Op de online factsheet van Grip op digitalisering kan doorgeklikt worden naar de onderliggende onderzoeksrapporten.