Rekenkamer Soedan krijgt steun Algemene Rekenkamer

Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt voor financiering

De nationale rekenkamer van Soedan (National Audit Chamber, NAC) en de Algemene Rekenkamer gaan een samenwerkingsverband aan. De midden vorig jaar gevormde overgangsregering in het Afrikaanse land biedt de mogelijkheid om door ondersteuning van de Soedanese rekenkamer een bijdrage te leveren aan de gewenste verbetering van het beheer van publieke middelen in Soedan. Op 16 januari 2020 is hiertoe in de hoofdstad Khartoem een overeenkomst getekend. Dit gebeurde in het bijzijn van vertegenwoordigers van de nieuwe minister van Financiën van Soedan.

Collegelid Ewout Irrgang ondertekent op 16 januari in Khartoem
Collegelid Ewout Irrgang ondertekent op 16 januari in Khartoem onder toeziend oog van president ElTahir Malik van de Soedanese rekenkamer de samenwerkingsovereenkomst.

Collegelid Ewout Irrgang, die namens de Algemene Rekenkamer de samenwerkingsovereenkomst tekent, zegt hierover: “In Soedan wordt de rekenkamer als een van de stabiele factoren gezien om bij te dragen aan de hervorming van het beheer van publieke middelen. De tijd is daar rijp voor. Wij gaan onze collega’s op hun verzoek bijstaan in onderzoek naar de volledigheid van de inkomsten van de Soedanese staat, als onderdeel van goed beheer van de overheidsfinanciën. Dat kan ook bijdragen aan het voorkomen van corruptie.”
Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken financiert voor de komende twee jaar dit project met ruim € 300.000. Dit gebeurt in het kader van het versterken van democratie, bestuur en rechtsorde in de Arabische regio. De samenwerking is gericht op capaciteitsopbouw van de rekenkamer.

Meer samenwerking in Arabische regio: Sharaka-programma

De Algemene Rekenkamer past dit project in het lopende ‘Sharaka’-programma in. Daarin wordt met zeven landen in de Arabische regio samengewerkt op terreinen als kwaliteit van onderzoek, verbetering van de werkrelatie met de belangrijkste partners voor nationale rekenkamers, parlementen en ministeries. Het programma ondersteunt ook onderzoek naar regeringsbeleid gericht op de duurzame VN-doelen (sustainable development goals, SDG’s), zoals die voor een goede gezondheid voor alle leeftijden. Het sinds 2016 lopende Sharaka-programma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eeuw ervaring

De Soedanese NAC bestaat sinds 1920 en kreeg in de grondwet van 1955 een onafhankelijke positie ten opzichte van het landsbestuur en parlement. Deze positie werd in 2015 versterkt door wettelijk vastgelegde afspraken over budget, personeel en beloning bij deze rekenkamer. De Soedanese rekenkamer is net als de Nederlandse lid van de wereldorganisatie van rekenkamers, INTOSAI.
Vanwege de jarenlange ervaring van de Algemene Rekenkamer met technische ondersteuning en kennisuitwisseling met zusterorganisaties en het lopende Sharaka-programma heeft NAC-president ElTahir Abdelghayoum Ibrahim Malik gevraagd de ontwikkeling van zijn organisatie te ondersteunen.