Journalistiek onderzoek wint Open Data Award

Journalistieke samenwerking tussen Pointer, Reporter Radio (beide KRO-NCRV) en Follow the Money, dat resulteerde in onderzoek naar ‘zorgcowboys’, is beloond met de Stuiveling Open Data Award (SODA) 2019.

De programmamakers en het platform voor onderzoeksjournalistiek ontvingen de prijs, een bedrag van € 20.000, donderdagavond 21 november in Tilburg. De jury prees de inzenders omdat zij met open data waardevolle informatie toegankelijk hebben gemaakt voor een groter publiek.

De SODA is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het vertrek van Saskia J. Stuiveling als president van de Algemene Rekenkamer in 2015. Stuiveling, inmiddels overleden, was een groot pleitbezorger van het actief beschikbaar stellen van open data. De huidige president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, is jurylid van de SODA.