Algemene Rekenkamer laat zich door 'peers' toetsen op kwaliteit en werkwijze

Publicatie uitkomst internationale review in 2020

De Algemene Rekenkamer wordt onderwerp van een internationale peer review. Het Hoge College van Staat dat ministeries en daaraan verbonden rijksorganen onderzoekt, heeft de rekenkamers van Zweden, Canada en het Verenigd Koninkrijk verzocht om de kwaliteit van audits en het selectieproces van onderzoeksonderwerpen te toetsen. Doel van de peer review is te beoordelen of het werk beter kan en hoe dat aan te pakken.

Op 1 oktober 2019 heeft president Arno Visser van de Algemene Rekenkamer samen met vertegenwoordigers van de rekenkamers van Zweden, Canada en het Verenigd Koninkrijk het startdocument ondertekend. Deze review moet in het najaar van 2020 afgerond zijn. Het rapport dat de ervaren onderzoekers van het reviewteam schrijven zal de Algemene Rekenkamer openbaar maken.

Peer review Algemene Rekenkamer

Zwaarste vorm van review

Een peer review geldt als de zwaarste vorm van review die een nationale rekenkamer kan ondergaan. De uitgenodigde ‘peers’, afkomstig van Riksrevisionen (Zweden), Office of the Auditor General of Canada (OAG) en National Audit Office (NAO, Verenigd Koninkrijk), zijn verzocht de kwaliteit te toetsen van de onderwerpselectie en -programmering en de kwaliteit van uitgevoerde financiële en doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Juist vanwege hun ervaring en internationale reputatie op deze terreinen zijn vakgenoten van deze drie zusterinstellingen gevraagd. Riksrevisionen heeft de rol van lead reviewer. De laatste keer dat de Algemene Rekenkamer een peer review onderging was in 2007.

Peer Review
President Arno Visser van de Algemene Rekenkamer tekent op dinsdag 1 oktober 2019 de samenwerkingsovereenkomst met de rekenkamers van Zweden, Canada en het Verenigd Koninkrijk voor een peer review. De Zweedse projectleider Bengt Lewin ziet toe, net als op de achtergrond Antonia Gracie (National Audit Office UK) en Caroline Jean (Office of the Auditor General of Canada).

Kwaliteit als basis van vertrouwen

De reviewers krijgen toegang tot alle relevante documenten en kunnen betrokkenen spreken, zowel binnen als buiten de Algemene Rekenkamer. De onderwerpen waar op getoetst wordt sluiten aan op de strategie 2016-2020 van de Algemene Rekenkamer, Inzicht als basis voor vertrouwen. Daarin staat de modernisering van het werk centraal om de kwaliteit op peil en bij de tijd te houden. Onderzoek moet bijdragen aan inzicht in de publieke geldstromen. Parlement en burgers kunnen vertrouwen op het onafhankelijke oordeel van de Algemene Rekenkamer. Zo bevordert dit Hoog College van Staat de democratische verantwoording over de inning en besteding van belastinggeld en andere inkomsten van het Rijk. En wordt bijgedragen aan vertrouwen als basis voor een goed functionerende democratische rechtstaat.

Onafhankelijke positie

Nationale rekenkamers - de internationale aanduiding is supreme audit institutions - hebben een onafhankelijke positie en worden daarom op hun presteren niet onderzocht door de regering of het parlement. Daarom organiseren nationale rekenkamers onderling reviews.
De positie van de Algemene Rekenkamer is in de Grondwet vastgelegd en heeft als doel het rechtmatig, doelmatig, doeltreffend en integer functioneren van het Rijk en de daarmee verbonden organen te toetsen en te verbeteren. Dus nagaan of de rijksoverheid haar geld zinnig en zuinig uitgeeft en of burgers waar krijgen voor hun geld.