Verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg niet goed te meten

Of de € 2,1 miljard die stapsgewijs beschikbaar komt voor verpleeghuizen de kwaliteit van de zorg daadwerkelijk gaat verhogen, kan op dit moment niet goed gemeten worden. Dat zegt Ewout Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer, na onderzoek naar het ‘Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’, waarin de kwaliteitsnormen zijn vastgelegd.

Beeld: iStock

De minister van VWS heeft de zorgkantoren, die het extra geld verdelen over de verpleeghuizen, de taak gegeven de kwaliteitsverbetering te bevorderen. Maar uit het onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de zorgkantoren onvoldoende informatie krijgen van verpleeghuizen om dat goed te kunnen doen. Zo zegt de Rekenkamer dat de manier waarop nu wordt gemeten of een verpleeghuis voldoet aan de norm voor aanwezigheid van voldoende en vakbekwaam personeel, een algemeen beeld van de samenstelling van het personeelsbestand geeft. Maar of het ook ‘een goed beeld geeft van de aanwezigheid van personeel’ is de vraag, aldus de Rekenkamer.
De Algemene Rekenkamer trekt ook een conclusie over kwaliteitsverbetering via technologische innovaties – te denken valt aan sprekende bloempotten en gps-trackers voor dwalende bewoners. Daarvan moet ‘voldoende aannemelijk’ zijn dat ze bijdragen aan goede zorg en het welzijn van de bewoners.

De Algemene Rekenkamer beveelt daarom de minister aan om ervoor te zorgen dat zorgkantoren de informatie krijgen die nodig is om te beoordelen of de kwaliteit van zorg in de verpleeghuizen voldoende verbetert.