Terugdringen gebruik plastic kan beter

Nederland moet naast de recycling van plastic verpakking ook plannen maken om de productie en het gebruik van andere plastics terug te dringen. Alleen dan is de doelstelling haalbaar om in 2050 100% circulair te zijn, zodat er geen nieuwe plastics meer worden geproduceerd.

Beeld: iStock

Nederland recyclet inmiddels de helft van alle plastic verpakkingen en is zo koploper in Europa. Daarmee haalt de minister van Infrastructuur en Waterstaat nu al bijna haar doelstelling om 52% van de plastic verpakkingen te recyclen in 2022. Maar om het doel te halen om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben, moet er nóg minder plastic in de verbrandingsoven terechtkomen en moet het beleid worden uitgebreid naar andere plastics.

In Nederland bestaat naar schatting zo’n 40% van de plastics uit verpakkingsmateriaal. Een deel hiervan wordt gerecycled, een ander deel komt bij het vuilnis terecht en een deel eindigt in de natuur (bijvoorbeeld in zee). De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de minister van Infrastructuur en Waterstaat het gebruik van plastic terugdringt. Daaruit blijkt dat het beleid om meer plastic verpakkingen te recyclen succesvol is, maar ook dat de Nederlandse economie nog een lange weg te gaan heeft om in 2050 100% circulair te zijn. Deze ambitie is in het regeerakkoord van Rutte III uitgesproken.

Om dat te halen, is alleen het terugdringen van plastic verpakkingen niet voldoende. Nu belandt ongeveer 60% van alle plastics in de afvalverbrandingsoven en wordt slechts 15% hergebruikt. Om dat percentage omhoog te krijgen, beveelt de Algemene Rekenkamer de minister van IenW aan het vizier te richten op alle plastics in plaats van alleen de verpakkingen. Ook zou zij ervoor kunnen zorgen dat er minder nieuw plastic wordt geproduceerd en gebruikt, want dat levert een nóg grotere bijdrage aan het realiseren van een circulaire economie.