Van Montfort naar Onderwijsraad

Van Montfort heeft 23 jaar voor de Algemene Rekenkamer gewerkt, onder meer als projectleider op de terreinen onderwijs, publiek-private samenwerking en toezicht.

Recent was hij onder meer programmamanager vastgoed en betrokken bij onderzoek op het beleidsterrein justitie en veiligheid.
Daarnaast was Van Montfort van 2007 tot 2015 parttime als bijzonder hoogleraar Good governance bij publiek-private arrangementen aan de universiteit van Tilburg verbonden, de eerste leerstoel die de Algemene Rekenkamer instelde. De laatste jaren was hij in Tilburg universitair hoofddocent. Van 2012 tot 2014 was hij tevens gastraadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
Het kabinet heeft op 16 november jl. besloten dat Van Montfort met een aantal anderen tot nieuw lid van de Onderwijsraad wordt benoemd. Dit adviesorgaan zal vanaf 1 januari onder voorzitterschap staan van prof. Edith Hooge. Zij volgt zittend voorzitter prof. Henriƫtte Maassen van den Brink op.
Wij wensen Cor veel succes en plezier met zijn nieuwe uitdaging.