Budgettaire aanpassingen Hoge Colleges van Staat

Minister Ollongren (BZK) heeft vandaag, 17 april, de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet met een aantal budgettaire aanpassingen de middelen van de Hoge Colleges van Staat voor deze kabinetsperiode zal laten aansluiten bij de wettelijk noodzakelijke taakuitvoering. De Algemene Rekenkamer, de Raad van State en de Nationale Ombudsman hebben gezamenlijk met de minister van BZK gesproken over de knelpunten die waren ontstaan als gevolg van de taakstellingen van de kabinetten Rutte I en II.

De minister schrijft in haar brief dat zij ‘het belang van de onafhankelijke positie van de Hoge Colleges van Staat en het daarmee samenhangend belang van meerjarig stabiele budgetten die zijn toegesneden op hun wettelijke taakuitvoering’ onderstreept. De Algemene Rekenkamer ziet de uitkomst ‘als bevestiging dat wij voor het goed uitvoeren van onze wettelijke taken ook een adequaat budget nodig hebben’ aldus president Arno Visser.