Beloofde kwaliteitsimpuls hoger onderwijs niet volledig gerealiseerd

Bij de overgang van de basisbeurs naar het leenstelsel in 2015 beloofden universiteiten en hogescholen in drie jaar op rij in totaal 600 miljoen euro extra te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. De Algemene Rekenkamer onderzocht of die toezegging is nagekomen. De conclusie is dat dit waarschijnlijk niet volledig is gerealiseerd.

Daarnaast bekeek de Algemene Rekenkamer of studenten de kans kregen om over de inzet van deze investeringen mee te praten. Om dit te bewerkstelligen, kregen de medezeggenschapsraden in 2015 instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Het onderzoek leert dat er wel vooruitgang is, maar dat nog niet overal daadwerkelijk in een vroeg stadium kan worden meegepraat.

Rapport Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs