Politie op platteland pakt zaken iets sneller op dan in de stad

De politie op het platteland pakt ‘kansrijke’ aangiften gemiddeld genomen iets sneller op dan die in de grote steden of verstedelijkte gebieden. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar aangiften bij de politie over de eerste zeven maanden van 2017.

Op het platteland werd bijna driekwart van de ‘kansrijke’ aangiften waarvan de Algemene Rekenkamer de looptijd kon volgen binnen tien dagen opgepakt. De teams in verstedelijkt gebied deden daar nauwelijks voor onder, maar in de grote steden bleef de teller steken op 62,5 procent.

Focusonderzoek

Het onderzoek naar aangiften bij de politie is een nieuw type onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het sluit aan bij de actualiteit, begint met een scherp afgebakende vraag en wordt in relatief korte tijd (een kwartaal) uitgevoerd. Er worden geen aanbevelingen in gedaan.

Aangifte politie