Speech president bij uitreiking Van Kemenade prijs

De van Kemenadeprijs, vandaag uitgereikt, is in het leven geroepen om het denken over het openbaar bestuur te stimuleren. Die prijs gaat nu naar de ROB, die zeer recent bij de opheffing van de aloude Raad voor de Financiële Verhoudingen een taak erbij gekregen heeft. 

Ik zei het al: voortaan gaat deze raad ook naar het geld kijken. Het is aan de ROB om voortaan financiële vraagstukken te verbinden met het democratische vraagstukken en de inrichting van het openbaar bestuur. Dat is hard nodig, zo betoogt president Arno Visser. ‘Er is echt wel wat aan te merken op het functioneren van onze democratie waar het gaat om inzicht in publieke geldstromen en transparantie van prestaties van de overheid.’