DNB streng voor middelgrote en kleine banken

De Nederlandsche Bank (DNB) legt de circa dertig middelgrote en kleine banken in Nederland hoge kapitaaleisen op en beoordeelt ze, ongeacht hun omvang, even vaak en zorgvuldig. Dit constateert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek naar het toezicht op banken in Nederland.

Het onderzoek laat zien dat DNB, de lessen van de kredietcrisis indachtig, het toezicht streng en intensief heeft ingericht, naar het toezichtmodel van de Europese Centrale Bank (ECB) die over de zes grote Nederlandse banken waakt. Sinds 2014 vallen de grote banken in de eurozone onder het toezicht van de ECB. In Nederland zijn dat ABN AMRO, Bank Nederlandse Gemeenten, ING, Nederlandse Waterschapsbank, Rabobank en Volksbank.  Kleinere banken staan nog onder controle van de nationale toezichthouders, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij de ECB ligt. In Nederland zijn dat circa dertig banken, zoals bijvoorbeeld de middelgrote Van Lanschot Bankiers en Triodos Bank en de kleine banken als ASR Bank.