Ewout Irrgang benoemd tot collegelid van de Algemene Rekenkamer

De ministerraad heeft op 14 juli jl. ingestemd met de voordracht van de Tweede Kamer en van de minister van Binnenlandse Zaken om de heer drs. Ewout Irrgang (1976) te benoemen tot lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Wanneer het Koninklijk besluit is geslagen waarin deze benoeming is vastgelegd en wanneer Ewout Irrgang is beëdigd door Zijne Majesteit de Koning (voorzien op 28 augustus a.s.) is het benoemingsproces voltooid. Hij zal zijn werkzaamheden bij de Algemene Rekenkamer per 1 september a.s. beginnen. 

Een lid van het college wordt bij Koninklijk besluit voor het leven benoemd. Ewout Irrgang is thans werkzaam als director Advisory Services bij de Stichting PharmAccess. Van 2013 tot 1 januari 2017 werkte hij als Technisch Directeur Tanzania van PharmAccess in Dar es Salaam. Van 2005 tot 2012 was hij lid van de Tweede Kamer voor de Socialistische Partij.

De in Utrecht geboren Irrgang studeerde economie en politicologie in Amsterdam.