Modernisering Comptabiliteitswet en Verantwoordingsdag

De Algemene Rekenkamer is verheugd dat het kabinet heeft ingestemd met de modernisering van de Comptabiliteitswet

Dit betekent een verbetering voor de Algemene Rekenkamer met onder andere een verduidelijking voor de toegang tot informatie bij ministeries en andere rijksorganisaties. Verder een verruiming van de bevoegdheden voor de Algemene Rekenkamer voor onderzoek bij eindontvangers van niet-financiële steun (bijdragen in natura).
 
Volgens president Arno Visser past bij de modernisering het onderdeel van de wetswijziging dat in geval van een feestdag of reces van de Tweede Kamer het mogelijk wordt dat Verantwoordingsdag niet op de derde woensdag van mei gehouden wordt. In de praktijk zal dit niet vaak voorkomen. Visser: “Het uitgangspunt blijft dat het kabinet zich verantwoordt aan de Tweede Kamer op  de derde woensdag van mei”.

Op Verantwoordingsdag biedt de minister van Financiën namens het kabinet het Financieel Jaarverslag Rijk en de jaarverslagen van alle ministers aan de Tweede Kamer aan en de president biedt aansluitend aan de voorzitter van de Tweede Kamer het verantwoordingsonderzoek aan. In dit onderzoek geeft de Algemene Rekenkamer een oordeel over de Rijksrekening en oordelen over de bedrijfsvoering, het financieel beheer en de kwaliteit van de beleidsinformatie die ministers aan het parlement verschaffen.
 
Dit jaar vindt Verantwoordingsdag plaats op woensdag 18 mei.