U bevindt zich op: Home Publicaties Onderzoeksrapporten

Kredietcrisis 2008/2009

Tweede rapportage: tweede en derde kwartaal 2009

De Algemene Rekenkamer heeft in mei 2009 een eerste rapport gepubliceerd over de voornaamste interventies en arrangementen van het Ministerie van Financiën in het kader van de kredietcrisis. Dit tweede rapport schetst de ontwikkelingen in en de eventuele afwikkeling en aanpassing van de interventies en arrangementen in het tweede en derde kwartaal van 2009.

Rapport Kredietcrisis 2008/2009 PDF, 333 kB


Interventies

We hebben gekeken naar de volgende interventies/arrangementen: 

  • Deelneming van de staat in Fortis/ABN AMRO; 
  • Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (ING, AEGON en SNS REAAL);
  • Garantiefaciliteit voor bancaire leningen; 
  • Verruiming van het depositogarantiestelsel; 
  • Voorfinanciering van de uitkering depositogarantiestelsel IJsland; 
  • Back-upfaciliteit ING.

Als aanvulling hebben we een overzicht opgenomen van de ontwikkelingen in het beloningsbeleid in de financiële sector.
Na afloop van het derde kwartaal hebben zich rond verschillende interventies nog nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Voor zover wij daarvan nog melding konden maken, hebben we deze ontwikkelingen in deze rapportage opgenomen. Als daar aanleiding toe is, gaan we in een volgende rapportage nader in op deze ontwikkelingen.


Reactie

De minister geeft in zijn reactie op ons rapport aan dat hij met belangstelling kennis heeft genomen van onze tweede rapportage over de kredietcrisis. De interventies in het tweede en derde kwartaal van 2009 zijn volgens hem op een heldere en informatieve wijze in kaart gebracht. Het rapport geeft hem verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
De reactie van de minister heeft de Algemene Rekenkamer geen aanleiding gegeven tot een nawoord.

 

Meer informatie

Aanleiding

De rapporten over de kredietcrisis hebben voornamelijk tot doel een informatief overzicht te geven van de maatregelen die sinds najaar 2008 worden getroffen door het Ministerie van Financiën vanwege  de financiële crisis.


Stand van zaken

 

Volledige versie