Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer 200 jaar 1814-2014
 • Meer onderzoek...
In het Verslag 2013 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich over de resultaten van haar werk in 2013..

Laatste nieuws

 • Nieuwsbericht | 31 oktober 2014

  Ontwikkelingen in het accountantsberoep

  Op 13 november aanstaande overlegt de Tweede Kamer met de minister van Financiën over de ontwikkelingen in het accountantsberoep.

 • Nieuwsbericht | 29 oktober 2014

  Kleine fout in basisregistratie kan grote gevolgen hebben

  Fragmentarische aanpak van fraudebestrijding met basisregistraties

 • Nieuwsbericht | 28 oktober 2014

  Informatie voor en toezicht op gemeenten

  In een brief aan de Tweede Kamer wijst de Algemene Rekenkamer op 28 oktober 2014 op een aantal aspecten naar aanleiding van de begroting 2015 voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze brief past in een reeks waarin de Algemene Rekenkamer tot medio november opvallende punten bij de departementale begrotingen toelicht.

 • Meer nieuws...

Volledige versie