Algemene Rekenkamer

Algemene Rekenkamer 200 jaar 1814-2014
 • Meer onderzoek...
In het Verslag 2013 verantwoordt de Algemene Rekenkamer zich over de resultaten van haar werk in 2013..

Laatste nieuws

 • Nieuwsbericht | 31 juli 2014

  Scholieren in 2014 extra betrokken bij werk Algemene Rekenkamer

  De Algemene Rekenkamer bestaat in 2014 200 jaar. Deze bijzondere gelegenheid wordt aangegrepen om scholieren in het bijzonder te betrekken bij het werk van de Algemene Rekenkamer. Zo hebben medewerkers van de Algemene Rekenkamer gastlessen gegeven op middelbare scholen en is er een onderwijskrant uitgegeven. Bijzonder is het scholierenonderzoek waarin kosten en opbrengsten van hoger onderwijs worden berekend. Dit onderzoek is voortgekomen uit een prijsvraag onder alle Nederlandse scholieren: bedenk een onderzoeksvraag voor de Algemene Rekenkamer.

 • Nieuwsbericht | 17 juli 2014

  Verklaring Algemene Rekenkamer naar aanleiding van artikel Financieele Dagblad 17 juli 2014

  Het FD van heden 17 juli 2014 wijdt op blz. 15 een artikel aan de beschuldiging dat Rekenkamerpresident Saskia Stuiveling gelobbyd zou hebben voor een oude studievriend en dat mede door haar ingrijpen een strafonderzoek naar een ondernemer zou zijn geopend.
  Het antwoord hierop luidt: neen.

 • Nieuwsbericht | 2 juli 2014

  Webdossier EU-governance geactualiseerd

  De Algemene Rekenkamer heeft op 3 juli 2014 nieuwe informatie toegevoegd aan het webdossier EU-governance. Het dossier geeft nu de stand van zaken weer per 1 juni 2014. De Tweede Kamer is hierover per brief geïnformeerd.

 • Meer nieuws...

Volledige versie