Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

116 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Inzicht in maatschappelijk verantwoord inkopen kan beter

De overheid verstrekt  steeds meer en steeds betere informatie over de manier waarop zij bij het afnemen van producten en...

Persbericht | 29-06-2017

Te weinig bekend van resultaten rijksbeleid; knelpunten bij personeel en ICT; nog zorgen over Belastingdienst

Verantwoordingsonderzoek: Rekenkamer ziet momentum voor verbetering Van veel beleid van het kabinet is onduidelijk wat de...

Persbericht | 17-05-2017

Tweede Kamer ontvangt hackers voor Accountability Hack 2017

Algemene Rekenkamer, Open State Foundation en Tweede Kamer der Staten-Generaal slaan handen ineen voor tweede editie...

Persbericht | 21-04-2017

Effect en kosten van 6 op 10 fiscale regelingen onbekend

Effect en kosten van 6 op 10 fiscale regelingen onbekend Van 6 op de 10 fiscale aftrekposten, vrijstellingen en kortingen is...

Persbericht | 01-02-2017

UWV voert taken naar behoren uit, toekomst minder zeker

Wisselende politieke ambities hinderen bij arbeidsbemiddeling Ondanks vele beleidswijzigingen en bezuinigingen is...

Persbericht | 31-01-2017

Kwaliteit ggz-behandelingen klinkt niet door in contracten

Knelpunt prestatiebekostiging in ggz De prestatiebekostiging die in 2013 is ingevoerd in de curatieve, op herstel gerichte ggz...

Persbericht | 26-01-2017

Veranderingen in beleid voor inburgering leiden niet tot betere resultaten

De resultaten van het inburgeringsbeleid van het kabinet blijven achter bij de verwachtingen. De Wet inburgering 2013 levert...

Persbericht | 24-01-2017

CE-merk ontrafeld; geen waterdicht systeem

Europees logo zegt weinig over werkelijke veiligheid non-food producten Consumenten die een speelgoedauto, contactlenzen,...

Persbericht | 19-01-2017

Kees Vendrik neemt afscheid als collegelid Algemene Rekenkamer

Kees Vendrik heeft zijn ontslag als collegelid van de Algemene Rekenkamer bij Zijne Majesteit de Koning ingediend. Vendrik is...

Persbericht | 10-01-2017

Extra geld nodig voor onderhoud dammen en stuwen

Parlement heeft geen inzicht in schuiven met budgetten door Rijkswaterstaat De minister van Infrastructuur en Milieu heeft voor...

Persbericht | 15-12-2016

Zie ook