Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.169 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Rapport bij het Jaarverslag 2001 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Veel fouten vastgesteld bij de beoordeling en verwerking van subsidieaanvragen De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Financiën, Nationale Schuld

Verbeteringen bij Belastingdienst; beveiliging informatiesystemen nog niet op orde Het Ministerie van Financiën geeft in het ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Defensie

Centrale regie op verbetering van de bedrijfsvoering nodig Het Ministerie van Defensie reorganiseert en bezuinigt. Dit is een ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Waddenfonds

Minister vermeldt niet alle relevante informatie over o.a. Waddenfondsprojecten De samenvoeging van de Ministeries van Verkeer en ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Verantwoording over Fonds Economische Structuurversterking blijft achterwege De Algemene Rekenkamer is kritisch over de ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inzicht in de effectiviteit van re-integratieprogramma’s ontbreekt De Algemene Rekenkamer plaatst vraagtekens bij de ...

Persbericht | 16-05-2012

Reactie minister van IenM op de Kamerbrief Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu

Brief | 11-05-2012

Advies nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk XII Infrastructuur en Milieu

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Algemene Rekenkamer commentaar gegeven op een nieuwe indeling van de begroting van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-05-2012

Beantwoording Kamervragen over het rapport Prestaties in de strafrechtketen

Kamerstuk: Kamervragen | 03-05-2012

The governance arrangements within the European Stability Mechanism from a Dutch perspective

Alleen het gesproken woord geldt Speech van Kees Vendrik, uitgesproken door Jan van den Bos, uitgesproken tijdens de openbare ...

Toespraak | 24-04-2012

Zie ook