Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.169 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reactie minister van IenM op het achtergronddocument Verantwoording en toezicht over prestaties en effecten bij in stellingen op afstand

Brief | 16-05-2012

Reactie minister van OCW op het achtergronddocument Verantwoording en toezicht over prestaties en effecten bij in stellingen op afstand

Brief | 16-05-2012

Duidelijkheid over effecten van ombuigingen en hervormingen gewenst

Algemene Rekenkamer roept op tot verantwoord hervormen, rechtmatigheid op orde Juist nu de internationale financiële crisis en ...

Persbericht | 16-05-2012

Reactie minister van Financiën op het achtergronddocument Verantwoording en toezicht over prestaties en effecten bij in stellingen op afstand

Brief | 16-05-2012

Nederlandse EU-lidstaatverklaring

Verantwoording over Nederlandse afdrachten aan Europa is ontoereikend Ondanks verbeteringen in het beheer en de verantwoording ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Algemene Zaken, de Koning

De Algemene Rekenkamer heeft geen onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van zowel het Ministerie van Algemene Zaken als het ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Buitenlandse Zaken

Positieve ontwikkeling bedrijfsvoering zet zich voort In 2011 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken de bedrijfsvoering ...

Persbericht | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Veiligheid en Justitie

Vorming Nationale Politie vraagt extra aandacht van de minister In 2011 loste de Minister van Veiligheid en Justitie drie ...

Persbericht | 16-05-2012

Verantwoording en toezicht over prestaties en effecten bij instellingen op afstand

Rijksbreed bedrijfsvoeringsonderzoek in het kader van het verantwoordingsonderzoek 2011 - Achtergronddocument Als onderdeel van ...

Rapport | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onzekerheid over €1,4 miljard aan uitkeringen voor gemeenten en provincies De rijksoverheid is er in 2011 niet in geslaagd ...

Persbericht | 16-05-2012

Zie ook