Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.169 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Reactie minister van BZK op het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief | 16-05-2012

Achtergronddocument Verantwoordingsonderzoek 2011 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Publicatie | 16-05-2012

Reactie minister van Financiën en minister van BZK op het rapport Staat van de rijksverantwoording 2011

Brief | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Binnenlandse ...

Rapport | 16-05-2012

Staat van de rijksverantwoording 2011

Duidelijkheid over effecten van ombuigingen en hervormingen gewenst Juist nu de internationale financiële crisis en ...

Rapport | 16-05-2012

Reactie minister van OCW op het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief | 16-05-2012

Achtergronddocument Verantwoordingsonderzoek 2011 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Publicatie | 16-05-2012

Rapport bij het Jaarverslag 2011 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2011 en de bedrijfsvoering van Onderwijs, Cultuur en ...

Rapport | 16-05-2012

Beantwoording Kamervragen over het Rapport bij het Jaarverslag 2011 van de Nationale Schuld

Kamerstuk: Kamervragen | 16-05-2012

Reactie minister van Financiën op het Rapport bij het Jaarverslag 2011 Nationale Schuld

Brief | 16-05-2012

Zie ook