Publicaties van de Algemene Rekenkamer vanaf 2012. Raadpleeg voor oudere publicaties ons archief.

2.169 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Bestrijding van accijnsfraude bij alcohol en tabak

EU-beleid: naleving en effecten Verschillen in accijnstarieven tussen lidstaten van de Europese Unie (EU) maken het illegaal ...

Rapport | 05-06-2012

Verzelfstandiging en privatisering van overheidsorganisaties

Saskia J. Stuiveling over de lancering van het webdossier over verzelfstandigingen en privatiseringen van overheidstaken.

Video | 04-06-2012

Wet op de Kamer van Koophandel (brief art. 34/96 CW)

Brief van de Algemene Rekenkamer over controlebevoegdheden van de Algemene Rekenkamer en over de controle-, verantwoording- en ...

Brief | 04-06-2012

Reactie VNG op het rapport Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding

Brief | 31-05-2012

Reactie minister van VWS op het rapport Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding

Brief | 31-05-2012

Achtergronddocument Memo VWS toepassing rekenregel decentralisatie begeleiding

Publicatie | 31-05-2012

Budget voor decentralisatie van AWBZ-begeleiding

Toets op de berekening Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de Vereniging van ...

Rapport | 31-05-2012

Algemene Rekenkamer toetst berekening van budget voor gemeenten bij decentralisatie van de AWBZ-begeleiding

Het budget dat het Rijk beschikbaar wil stellen aan gemeenten voor de decentralisatie van AWBZ-begeleiding is op hoofdlijnen ...

Persbericht | 31-05-2012

Reactie minister van BZK en kabinet op het rapport Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning

Brief | 22-05-2012

Personeelsbehoefte rijksoverheid: strategie en planning

Over tien jaar zal 62% van het rijkspersoneel zijn vertrokken als gevolg van pensionering of aanvaarding van een functie elders. ...

Rapport | 22-05-2012

Zie ook