Zijn de huidige belastinguitgaven volgens de evaluaties effectief?

Van de 86 belastinguitgaven zijn er 17 mogelijk niet effectief en bestaat er over 32 onzekerheid over het doelbereik. Peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015.

Worden de beoogde beleidsdoelen bereikt met de belastinguitgaven? Wanneer we evaluaties van belastinguitgaven hierop nalopen, blijkt dat in dertien evaluaties niets wordt gezegd over de effectiviteit. In vier evaluaties staat dat de beoogde doelen niet worden bereikt. Bij de 32 niet-geëvalueerde belastinguitgaven bestaat  onzekerheid over het doelbereik.
In 28 evaluaties worden wél positieve uitspraken gedaan over de effectiviteit van de betreffende fiscale regelingen. Tien van deze evaluaties zijn echter wel ouder dan zeven jaar.

Aantal evaluaties met een uitspraak over de effectiviteit van belastinguitgaven

Aantal evaluaties met een uitspraak over de effectiviteit van belastinguitgaven

Brongegevens grafiek Aantal evaluaties met een uitspraak over de effectiviteit van belastinguitgaven

Uitspraken over effectiviteit Aantal evaluaties
Geen effectiviteitsuitspraken 13
Negatief 4
Positief/negatief 9
Positief 28
Totaal 54