Zijn de huidige belastinguitgaven geëvalueerd?

Van de 86 op dit moment lopende belastinguitgaven zijn er 32 niet geëvalueerd; deze 32 regelingen vertegenwoordigen een financieel belang van € 5,3 miljard van de in totaal € 18,5 miljard die jaarlijks met de belastinguitgaven is gemoeid. Peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015.

Inzicht in de effectiviteit van een fiscale regeling is van belang om gefundeerd te kunnen afwegen of een belastinguitgave moet worden voortgezet of zou moeten worden stopgezet dan wel aangepast. Daarom is het belangrijk dat belastinguitgaven (tussentijds) worden geëvalueerd.

Aantal geëvalueerde en niet geëvalueerde belastinguitgaven

Aantal geëvalueerde en niet geëvalueerde belastinguitgaven

Brongegevens grafiek aantal geëvalueerde en niet geëvalueerde belastinguitgaven

Geëvalueerd ja/nee  Aantal belastinguitgaven
Ja 54
Nee 26
Nee (afgeschaft) 6
Eindtotaal 86

Financieel belang van de geëvalueerde en niet geëvalueerde belastinguitgaven (in € miljoen) 

Financieel belang van de geëvalueerde en niet geëvalueerde belastinguitgaven (in € miljoen)

Brongegevens grafiek financieel belang van de geëvalueerde en niet geëvalueerde belastinguitgaven

Geëvalueerd ja/nee  Financieel belang belastinguitgaven* 
Ja 13.186
Nee 5.169
Nee (afgeschaft) 146
EIndtotaal 18.501

* In € miljoen