Welk ministerie is verantwoordelijk voor de huidige belastinguitgaven?

Drie ministeries zijn beleidsverantwoordelijk voor circa driekwart van de op dit moment lopende fiscale regelingen: Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (IenM) en Financiën. Deze regelingen beslaan 88% van het totale financieel belang van de belastinguitgaven. Peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015.

Het Ministerie van Financiën draagt budgetverantwoordelijkheid voor het geheel aan belastinguitgaven. De beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid voor de belastinguitgaven is gespreid over verscheidene ministeries. De hoofdmoot valt onder EZ, IenM en Financiën.

Aantal belastinguitgaven per beleidsverantwoordelijk ministerie

Aantal belastinguitgaven per beleidsverantwoordelijk ministerie

Brongegevens grafiek aantal belastinguitgaven per beleidsverantwoordelijk ministerie

Ministerie Aantal
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2
Economische Zaken 34
Financiën 12
Infrastructuur en Milieu 20
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 8
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 7
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3
Totaal 86

Financieel belang belastinguitgaven per beleidsverantwoordelijk ministerie

Financieel belang belastinguitgaven  per beleidsverantwoordelijk ministerie

Brongegevens grafiek financieel belang belastinguitgaven per beleidsverantwoordelijk ministerie

Ministerie Financieel belang belastinguitgaven*
Economische Zaken 8.204
Infrastructuur en Milieu 5.433
Financiën 2.585
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1.367
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 775
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 90
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 47
Buitenlandse Zaken 0
Totaal 18.501

* In € miljoen