Wanneer zijn de huidige belastinguitgaven voor het laatst geëvalueerd?

Van de 54 beschikbare evaluaties van lopende fiscale regelingen zijn er 23 ouder dan zeven jaar. Peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015.

Rijksbeleid wordt geëvalueerd in beleidsdoorlichtingen. De Regeling periodiek evaluatieonderzoek en beleidsinformatie (RPE) schrijft een periodieke beleidsdoorlichting voor. Ten minste iedere zeven jaar moeten beleidsmaatregelen worden doorgelicht. Er is veel voor te zeggen om dit voorschrift ook voor belastinguitgaven van toepassing te laten zijn, want een belastinguitgave is net als een niet-fiscale beleidsmaatregel een instrument waarmee een beleidsdoel wordt nagestreefd.

Aantal evaluaties van belastinguitgaven geordend per jaar*

Aantal evaluaties van belastinguitgaven geordend per jaar*
*23 belastinguitgaven zijn langer dan 7 jaar geleden geëvalueerd.

Brongegevens grafiek Aantal evaluaties van belastinguitgaven geordend per jaar*

Jaar evaluatie Aantal geëvalueerde belastinguitgaven
2002 1
2003 1
2004 0
2005 16
2006 5
2007 5
2008 11
2009 2
2010 1
2011 2
2012 3
2013 3
2014 4
Eindtotaal 54