Hoeveel geld is er gemoeid met de huidige belastinguitgaven?

Het financieel belang van alle belastinguitgaven samen bedraagt circa € 18,5 miljard per jaar. Peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015.

Met de huidige belastinguitgaven is ruim 3 keer zo veel geld gemoeid als met de jaarlijkse rijksuitgaven aan subsidies. Houd in de gaten dat hier verschillende soorten bedragen in het spel zijn. Subsidies zijn als uitgavenpost in de rijksbegroting opgenomen. Maar belastinguitgaven zijn eigenlijk ‘gederfde belastinginkomsten’. Deze gederfde inkomsten zijn gebaseerd op ramingen en staan jaarlijks vermeld in de Miljoenennota.
Het financieel belang per belastinguitgave varieert van een paar miljoen euro tot meer dan een miljard euro. De tien grootste fiscale regelingen zijn goed voor ruim 65% van het totale bedrag van € 18,5 miljard dat jaarlijks gemoeid is met de belastinguitgaven.

Financieel belang belastinguitgaven en rijkssubsidies* in 2013 - 2015

Financieel belang belastinguitgaven en rijkssubsidies* in 2013 - 2015

Brongegevens grafiek financieel belang belastinguitgaven en rijkssubsidies

Rijkssubsidies 2013 Belastinguitgaven 2013 Belastinguitgaven 2014 Belastinguitgaven 2015
5.770 18.848 18.497 18.501

* In € miljoen
** Gegevens over subsidies zijn niet in het onderliggende excelbestand opgenomen.

Tien grootste belastinguitgaven*

Tien grootste belastinguitgaven

Brongegevens grafiek tien grootste belastinguitgaven*

Belastinguitgave Financieel belang 2015
Vrijstelling accijns luchtvaartuigen 2.042
Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting 1.791
Zelfstandigenaftrek 1.741
Voedingsmiddelen horeca 1.404
Vrijstelling communautaire wateren 1.165
Vervoer van personen (waaronder openbaar vervoer) 1.065
Vrijstelling rechten op bepaalde kapitaalsuitkeringen forfaitair rendement 926
Afdrachtvermindering WBSO 794
Arbeidsintensieve diensten 627
Boeken, tijdschriften, week- en dagbladen 527

* In € miljoen