Hoeveel belastinguitgaven zijn gericht op verbetering van het milieu en betreft dit effectieve regelingen?

Veertien van de op dit moment lopende belastinguitgaven zijn gericht op het verbeteren van het milieu. Samen vertegenwoordigen ze een bedrag van € 917 miljoen per jaar. Over de effectiviteit van zeven van deze regelingen is niets bekend. De ministers van Economische Zaken (EZ), Infrastructuur en Milieu (IenM) en Financiën zijn verantwoordelijk voor deze regelingen. Peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015.

Er zijn fiscale regelingen die mogelijk een milieubelastende bijwerking hebben, maar er zijn ook fiscale regelingen die gericht zijn op verbetering van het milieu. In het bestand met belastinguitgaven hebben we ook deze laatste regelingen gerubriceerd.

Aantal belastinguitgaven gericht op verbetering van het milieu, geordend naar financieel belang

Aantal belastinguitgaven gericht op verbetering van het milieu, geordend naar financieel belang

Brongegevens grafiek Aantal belastinguitgaven gericht op verbetering van het milieu

Naam belastinguitgave Financieel belang 2015*
Verlaging fiscale bijtelling zuinige auto’s 525
Energie-investeringsaftrek (EIA) 106
Milieu-investeringsaftrek (MIA) 93
Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement 56
Heffingskorting groen beleggen 38
Afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) 38
Nihiltarief motorrijtuigenbelasting zeer zuinige auto’s 36
Lokaal opgewekte duurzame energie 8
Vrijstelling bos- en natuurterreinen forfaitair rendement 7
Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer 6
Vrijstelling overdrachtsbelasting natuurgrond 3
Bosbouwvrijstelling 1
Nihiltarief OV-bussen op LPG 0
Euro-6 dieselpersonenauto’s 0

* in € miljoen

Effectiviteitsuitspraken over de veertien belastinguitgaven gericht op verbetering van het milieu, geordend naar verantwoordelijke beleidsminister

Effectiviteitsuitspraken over de veertien belastinguitgaven gericht op verbetering van het milieu, geordend naar verantwoordelijke beleidsminister

Brongegevens grafiek Effectiviteitsuitspraken

Uitspraken over effectiviteit EZ IenM Totaal
Niet geëvalueerd 2 2 4
Geen effectiviteitsuitspraken 3 3
Positief/negatief 1 1
Positief 6 6
Totaal 6 8 14