Internationale samenwerking

Deze animatie geeft weer waarom de Algemene Rekenkamer internationaal samenwerkt. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. 

Wij zijn de Algemene Rekenkamer...
en wij gaan na of de rijksoverheid haar geld zinnig, zuinig en zorgvuldig besteedt.
Zodat de overheid transparant handelt...
en in het belang van de burger.
Om de kwaliteit en impact van ons werk te vergroten werken we samen in een wereldwijd netwerk van rekenkamers.
We zijn met elkaar verbonden door gemeenschappelijke organisaties…
professionele normen…
en dezelfde missie: de onafhankelijke controle van inkomsten en uitgaven van de overheid.
Door internationale samenwerking voeden we elkaar met kennis en expertise.
Zo doen we samen onderzoek naar grensoverschrijdende thema’s als luchtkwaliteit en het toezicht op banken…
en verbeteren we onze technieken voor data-analytics.
Daarnaast versterken wij elkaar door in gesprek te gaan...
over actuele thema’s en dilemma’s...
en we coachen elkaar in methodes voor onderzoek en effectieve communicatie.
Bovendien komen wij voor elkaar op als de onafhankelijkheid van één van ons onder druk staat.
De ene rekenkamer is stevig en geworteld in de samenleving.
De ander nog jong en in ontwikkeling...
en door internationale samenwerking helpen we elkaar sterk, vitaal en relevant te zijn.
Zo dragen wij bij aan duurzame ontwikkeling...
en goed bestuur voor burgers in Nederland en wereldwijd.