Aandacht voor algoritmes

Een animatie over algoritmes en hoe deze ons kunnen helpen in ons dagelijks leven 

Fijn hè, wanneer je op Schiphol zo kan doorlopen.
Je pasfoto matcht met je gezicht… 
waarna het poortje dankzij inzet van een algoritme opent.
Een algoritme is een set regels en instructies die een computer uitvoert om een probleem op te lossen… 
vraag te beantwoorden… 
of een voorspelling te doen.
Algoritmes spelen een steeds grotere rol in ons leven. 
Zoals op social media… 
en bij de rijksoverheid. Soms neemt het algoritme een besluit…
zoals op Schiphol. 
Veel vaker levert het een advies… waarna een functionaris het besluit neemt.
Zoals bij het Ministerie van Onderwijs… 
dat de kwaliteit van scholen toetst.
Algoritmes berekenen scores van scholen… 
zodat ambtenaren weten welke scholen extra toezicht nodig hebben.
Zo dragen algoritmes bij aan een efficiënte en kwalitatief sterke overheid.
Maar er zijn ook risico’s. 
Bijvoorbeeld wanneer een algoritme in strijd is met wetgeving of ethische principes… 
er onvoldoende databeveiliging is…
privacy onvoldoende verzekerd is… 
of wanneer het beheer en onderhoud van algoritmes tekortschiet.
De Algemene Rekenkamer controleert de rijksoverheid… 
en dus ook het gebruik van algoritmes. 
Zij geeft oordelen… 
en doet aanbevelingen.
Lees meer over algoritmes via rekenkamer.nl/algoritmes