Ouderdomsregelingen ontleed

Ouderdomsregelingen ontleed

In Nederland ontvangen 3,5 miljoen ouderen AOW. Daarvoor zorgt de Sociale Verzekeringsbank in opdracht van de Rijksoverheid. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de Sociale Verzekeringsbank dat goed en efficiënt doet en dat is belangrijk omdat het gaat om 37 miljard euro aan uitgaven per jaar. Ouderen met een onvolledige AOW en een inkomen onder het bestaansminimum kunnen een aanvulling aanvragen. Ongeveer 70.000 tot 90.000 huishoudens bestaande uit één of meer personen hebben daar recht op. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ongeveer de helft van deze huishoudens die aanvulling niet krijgt. Daardoor hebben zij een inkomen onder het bijstandsniveau. De Sociale Verzekeringsbank wordt nu belemmerd om gegevens op te vragen bij het UWV en de Belastingdienst over inkomen en vermogen. Volgens de minister van Sociale Zaken kan dit niet in verband met de privacywetgeving. Maar de Sociale Verzekeringsbank denkt dat er wel mogelijkheden zijn. Daarom beveelt de Algemene Rekenkamer de minister aan om een oplossing hiervoor te vinden zodat de 34.000 tot 51.000 huishoudens van ouderen de aanvulling krijgen waar ze recht op hebben.