Verantwoordingsdag 2019

Toespraak door Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, bij het aanbieden van de Rapporten bij de jaarverslagen 2018 van de ministeries, aan de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag 2019.