Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Algemene Zaken

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 en de bedrijfsvoering van het Ministerie van Algemene Zaken.

Onze conclusies

De minister-president, de minister van Algemene Zaken (AZ), is verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid en de bevordering van de eenheid daarvan. Het regeerakkoord is daarbij leidend. 

De financiële informatie in het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Algemene Zaken voldoet op totaalniveau aan de daaraan te stellen eisen. Daarnaast hebben wij ook geen fouten gevonden die de tolerantiegrens op artikelniveau overschrijden. 

Informatiebeveiliging vraagt voortdurende alertheid

In 2017 had het Ministerie van AZ de informatiebeveiliging op orde. Omdat bij dit ministerie – vanwege de rol van de minister-president - veel vertrouwelijke documenten samenkomen, vraagt informatiebeveiliging voortdurende alertheid. Punt van aandacht betreft de vastlegging. Bij het Ministerie van AZ wordt er ten behoeve van de informatiebeveiliging relatief weinig gedocumenteerd en geformaliseerd, waardoor deze persoonsafhankelijk is.
We bevelen de minister van AZ daarom aan formalisatie en documentatie inzake de informatiebeveiliging te versterken. 

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken wij bovenstaande conclusies verder uit:

  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Algemene Zaken. Wij hebben vastgesteld dat de weergegeven informatie rechtmatig en deugdelijk is weergegeven
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Algemene Zaken. In 2017 zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2017 van het Ministerie van Algemene Zaken is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie van de minister-president en nawoord Algemene Rekenkamer’: hierin geven wij de reactie weer die wij op 24 april 2018 ontvingen van de ministerpresident, minister van Algemene Zaken.