Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Rapport bij het Jaarverslag 2017 van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Onze conclusies

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Hoge Colleges van Staat. De Hoge Colleges van Staat voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel.

Verdere verbetering van de informatiebeveiliging

In 2017 hebben de vier Hoge Colleges van Staat, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de Kanselarij der Nederlandse Orden verder gewerkt aan hun informatiebeveiliging. Ze gebruiken hiervoor de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) als uitgangspunt. De Hoge Colleges van Staat hebben in 2017 de relevante risico’s in de informatiebeveiliging in beeld gebracht. Bovendien hebben zij maatregelen getroffen om deze te beheersen.

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken wij bovenstaande conclusie(s) verder uit:

  • Hoofdstuk 3, ‘Financiële informatie’: hierin geven wij ons oordeel over de financiële informatie in het Jaarverslag 2017 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. Wij hebben vastgesteld dat de weergegeven informatie rechtmatig en deugdelijk is weergegeven.
  • Hoofdstuk 4, ‘Bedrijfsvoering’: hierin geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2017 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs. In 2017 zijn er geen onvolkomenheden geconstateerd.
  • Hoofdstuk 5, ‘Beleidsresultaten’: hierin geven wij ons oordeel over de totstandkoming van de informatie die in het Jaarverslag 2017 van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs is opgenomen over het gevoerde beleid.
  • Hoofdstuk 6, ‘Reactie van de minister’: hierin geven wij de reactie weer die wij op 25 april 2018 ontvingen van de minister van BZK.