Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van SZW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband61.915
Schulden buiten begrotingsverband6.873
Openstaande rechten0
Vorderingen892.791
Schulden0
Voorschotten28.543.236
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen645.626
Deelnemingen0
Totaal30.150.442
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen99.370131.000230.370
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal99.370131.000230.370Nee
Brontabel als csv (585 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen72072
Schulden000
Voorschotten6.79806.798
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen1.11701.117
Deelnemingen000
Totaal7.98607.986Nee
Brontabel als csv (477 bytes)