Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Primair onderwijs13.346.195
3. Voortgezet onderwijs10.083.919
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie5.322.699
6. Hoger beroepsonderwijs4.305.718
7. Wetenschappelijk onderwijs6.088.741
8. Internationaal beleid18.787
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid175.665
11. Studiefinanciering6.789.752
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten66.962
13. Lesgelden218.790
14. Cultuur1.472.782
15. Media1.278.694
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid1.193.615
25. Emancipatie14.057
91. Nog onverdeeld0
95. Apparaat kerndepartement285.207
Totaal50.661.583
Brontabel als csv (638 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Primair onderwijs7245131.237Nee
3. Voortgezet onderwijs1.2432.8324.075Nee
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie41614430Nee
6. Hoger beroepsonderwijs2640264Nee
7. Wetenschappelijk onderwijs05.5415.541Nee
8. Internationaal beleid03.0103.010Ja
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid56056Nee
11. Studiefinanciering2.76002.760Nee
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten51173224Nee
13. Lesgelden2650265Nee
14. Cultuur1.9781942.172Nee
15. Media93093Nee
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid29029Nee
25. Emancipatie000Nee
91. Nog onverdeeld000Nee
95. Apparaat kerndepartement04.5774.577Nee
Totaal7.87916.85524.733Nee
Brontabel als csv (889 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Primair onderwijs0409409Nee
3. Voortgezet onderwijs02.8322.832Nee
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie000Nee
6. Hoger beroepsonderwijs000Nee
7. Wetenschappelijk onderwijs01.0891.089Nee
8. Internationaal beleid03.0103.010Ja
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
11. Studiefinanciering000Nee
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
13. Lesgelden000Nee
14. Cultuur000Nee
15. Media000Nee
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
25. Emancipatie000Nee
91. Nog onverdeeld000Nee
95. Apparaat kerndepartement000Nee
Totaal07.3417.341Nee
Brontabel als csv (787 bytes)