Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van OCW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen268
Begrotingsreserves63.853
Vorderingen buiten begrotingsverband121
Schulden buiten begrotingsverband1.126
Openstaande rechten145.390
Vorderingen34.835.068
Schulden0
Voorschotten7.341.415
Garantieverplichtingen3.531.461
Andere verplichtingen36.446.530
Deelnemingen0
Totaal82.365.232
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen1290129
Schulden000
Voorschotten1.1139.00010.113
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal1.2439.00010.243Nee
Brontabel als csv (537 bytes)