Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2021 van het Ministerie van JenV - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag*

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Centraal Justitieel Incassobureau156.853
Dienst Justitiële Inrichtingen2.660.749
Immigratie en Naturalisatiedienst531.883
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening49.493
Nederlands Forensisch Instituut92.172
Totaal3.491.150
Brontabel als csv (292 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid*

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Centraal Justitieel Incassobureau3.36603.366
Dienst Justitiële Inrichtingen67.423142.035209.459
Immigratie en Naturalisatiedienst18.75619618.952
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening1.345661.411
Nederlands Forensisch Instituut3.3278664.193
Totaal94.217143.164237.381Ja
Brontabel als csv (414 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid*

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid* Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Centraal Justitieel Incassobureau000
Dienst Justitiële Inrichtingen604106.297106.901
Immigratie en Naturalisatiedienst95133228
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening60261664
Nederlands Forensisch Instituut000
Totaal1.301106.491107.792Nee
Brontabel als csv (409 bytes)