Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van SZW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband84.546
Schulden buiten begrotingsverband2.954
Openstaande rechten0
Vorderingen906.079
Schulden0
Voorschotten33.186.808
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen329.613
Deelnemingen0
Totaal34.510.001
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen0180.000180.000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal0180.000180.000Nee
Brontabel als csv (525 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen77581658
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen829541.037
Deelnemingen000
Totaal1591.5351.695Nee
Brontabel als csv (501 bytes)