Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2020 van het Ministerie van OCW - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Primair onderwijs12.252.972
3. Voortgezet onderwijs9.142.192
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie4.869.131
6. Hoger beroepsonderwijs3.513.552
7. Wetenschappelijk onderwijs5.418.244
8. Internationaal beleid12.820
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid161.682
11. Studiefinanciering6.222.728
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten71.719
13. Lesgelden266.658
14. Cultuur1.361.692
15. Media1.241.556
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid1.149.879
25. Emancipatie12.049
91. Nog onverdeeld0
95. Apparaat kerndepartement284.125
Totaal45.980.999
Brontabel als csv (638 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Primair onderwijs000Nee
3. Voortgezet onderwijs2226228Nee
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie45045Nee
6. Hoger beroepsonderwijs000Nee
7. Wetenschappelijk onderwijs000Nee
8. Internationaal beleid000Nee
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
11. Studiefinanciering000Nee
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten0188188Nee
13. Lesgelden000Nee
14. Cultuur13.5098113.590Nee
15. Media000Nee
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
25. Emancipatie02020Nee
91. Nog onverdeeld000Nee
95. Apparaat kerndepartement370478847Nee
Totaal14.14677314.919Nee
Brontabel als csv (856 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Primair onderwijs000Nee
3. Voortgezet onderwijs000Nee
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie7.15407.154Nee
6. Hoger beroepsonderwijs000Nee
7. Wetenschappelijk onderwijs000Nee
8. Internationaal beleid000Nee
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
11. Studiefinanciering000Nee
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
13. Lesgelden000Nee
14. Cultuur000Nee
15. Media000Nee
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
25. Emancipatie000Nee
91. Nog onverdeeld000Nee
95. Apparaat kerndepartement000Nee
Totaal7.15407.154Nee
Brontabel als csv (788 bytes)