Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van LNV - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen38.566
Vorderingen buiten begrotingsverband688.863
Begrotingsreserves704.366
Schulden buiten begrotingsverband91.535
Openstaande rechten0
Vorderingen2.636.456
Schulden0
Voorschotten888.419
Garantieverplichtingen657.355
Andere verplichtingen418.137
Deelnemingen0
Totaal6.123.697
Brontabel als csv (345 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Begrotingsreserves000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (394 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Begrotingsreserves000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen1230123
Schulden000
Voorschotten2555.6595.914
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen14014
Totaal3925.6596.051Nee
Brontabel als csv (420 bytes)