Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2019 van het Ministerie van Defensie - Afgerekende voorschotten

Afgerekende voorschotten - Verantwoord bedrag

Afgerekende voorschotten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
Afgerekende voorschottenVerantwoord bedrag
Afgerekende voorschotten 20191.992.548
Brontabel als csv (86 bytes)

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
Afgerekende voorschottenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Afgerekende voorschotten 201901.9831.983Nee
Brontabel als csv (125 bytes)

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
Afgerekende voorschottenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Afgerekende voorschotten 201901.8701.870Nee
Brontabel als csv (125 bytes)