Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van Koninkrijksrelaties - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen94024
Vorderingen buiten begrotingsverband1620
Schulden buiten begrotingsverband648
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen1244528
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten347328
Garantieverplichtingen2106
Andere verplichtingen323903
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld2014157
Brontabel als csv (347 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (412 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Vorderingen buiten begrotingsverband284284568
Schulden buiten begrotingsverband5655651130
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten077147714
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen0134134
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld84986979546Nee
Brontabel als csv (443 bytes)