Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van VWS - Verplichtingen

Verplichtingen - Verantwoord bedrag

Verplichtingen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Volksgezondheid650342
Curatieve zorg2953820
Langdurige zorg en ondersteuning4981713
Zorgbreed beleid1376672
Jeugd118463
Sport en bewegen90689
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog252001
Tegemoetkoming specifieke kosten5348340
Algemeen52910
Apparaatsuitgaven377681
Nominaal en onvoorzien0
Totaal16202631
Brontabel als csv (371 bytes)

Verplichtingen - Rechtmatigheid

Verplichtingen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Volksgezondheid438276278276716Ja
Curatieve zorg4826365564137Nee
Langdurige zorg en ondersteuning6285772058348Nee
Zorgbreed beleid230426341426571Ja
Jeugd553852738582Ja
Sport en bewegen6501160012250Ja
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog3279898021Nee
Tegemoetkoming specifieke kosten000Nee
Algemeen030873087Nee
Apparaatsuitgaven1840184Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Totaal2699885197887896Ja
Brontabel als csv (527 bytes)

Verplichtingen - betrouwbaarheid en ordelijkheid

Verplichtingen - betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Volksgezondheid8560856Nee
Curatieve zorg507905079Nee
Langdurige zorg en ondersteuning261602616Nee
Zorgbreed beleid7550390011450Nee
Jeugd000Nee
Sport en bewegen6050605Nee
Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog000Nee
Tegemoetkoming specifieke kosten000Nee
Algemeen50050Nee
Apparaatsuitgaven6660666Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Totaal17422390021322Nee
Brontabel als csv (486 bytes)