Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van VWS - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen0
Begrotingsreserves10000
Vorderingen buiten begrotingsverband259
Schulden buiten begrotingsverband16027
Openstaande rechten0
Extra-comptabele vorderingen474426
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten9416749
Garantieverplichtingen319998
Andere verplichtingen10124238
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld19924594
Brontabel als csv (375 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld000Nee
Brontabel als csv (440 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband6464128
Schulden buiten begrotingsverband307307614
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen6353686413217
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten5280052800105600
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld5952460035119559Nee
Brontabel als csv (486 bytes)