Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van SZW - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Arbeidsmarkt502866
Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet7116001
Arbeidsongeschiktheid813
Jonggehandicapten3305818
Werkloosheid111506
Ziekte en zwangerschap7904
Kinderopvang4468828
Oudedagsvoorziening23009
Nabestaanden1020
Tegemoetkoming ouders5711636
Uitvoeringskosten507880
Rijksbijdragen13855102
Integratie en maatschappelijke samenhang293275
Apparaatsuitgaven kerndepartement328618
Algemeen23304
Nominaal en onvoorzien0
Totaal36257580
Brontabel als csv (504 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Arbeidsmarkt5278283Nee
Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet6120126Nee
Arbeidsongeschiktheid385896Ja
Jonggehandicapten000Nee
Werkloosheid09090Nee
Ziekte en zwangerschap010691069Ja
Kinderopvang79042137729281Nee
Oudedagsvoorziening44617832229Ja*
Nabestaanden6973142Ja
Tegemoetkoming ouders1006123165103777Nee
Uitvoeringskosten000Nee
Rijksbijdragen000Nee
Integratie en maatschappelijke samenhang320285605Nee
Apparaatsuitgaven kerndepartement1022153121633Nee
Algemeen200326526Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Totaal10970350156159859Nee

* o.b.v. maximale fout

Brontabel als csv (680 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Arbeidsmarkt5278283Nee
Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet0120120Nee
Arbeidsongeschiktheid000Nee
Jonggehandicapten000Nee
Werkloosheid09090Nee
Ziekte en zwangerschap000Nee
Kinderopvang0609609Nee
Oudedagsvoorziening000Nee
Nabestaanden000Nee
Tegemoetkoming ouders000Nee
Uitvoeringskosten000Nee
Rijksbijdragen000Nee
Integratie en maatschappelijke samenhang0285285Nee
Apparaatsuitgaven kerndepartement1042153121635Nee
Algemeen200326526Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Totaal3102323923549Nee
Brontabel als csv (636 bytes)