Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van OCW - Verplichtingen

Verplichtingen - Verantwoord bedrag

Verplichtingen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Primair onderwijs11687151
Voortgezet onderwijs8814741
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie4424079
Hoger beroepsonderwijs3461463
Wetenschappelijk onderwijs5038007
Internationaal beleid13236
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid138490
Studiefinanciering6200225
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten80481
Lesgeld12158
Cultuur511415
Media915524
Onderzoek en wetenschapsbeleid1122383
Emancipatie6003
Nominaal en onvoorzien0
Apparaatsuitgaven250379
Totaal42675735
Brontabel als csv (530 bytes)

Verplichtingen - Rechtmatigheid

Verplichtingen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Primair onderwijs381284138173519457Nee
Voortgezet onderwijs646189361957Nee
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie1067614310819Nee
Hoger beroepsonderwijs000Nee
Wetenschappelijk onderwijs951054910644Nee
Internationaal beleid356027526312Ja
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid890308903Nee
Studiefinanciering440110550Nee
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten0195195Nee
Lesgeld40040Nee
Cultuur389703897Nee
Media000Nee
Onderzoek en wetenschapsbeleid01923919239Nee
Emancipatie000Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Apparaatsuitgaven1607211628Nee
Totaal410567233076643643Nee
Brontabel als csv (717 bytes)

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Primair onderwijs000Nee
Voortgezet onderwijs000Nee
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie000Nee
Hoger beroepsonderwijs000Nee
Wetenschappelijk onderwijs000Nee
Internationaal beleid000Nee
Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
Studiefinanciering000Nee
Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
Lesgeld000Nee
Cultuur000Nee
Media000Nee
Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
Emancipatie000Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Apparaatsuitgaven000Nee
Totaal000Nee
Brontabel als csv (612 bytes)