Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van OCW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Liquide middelen277
Begrotingsreserve40300
Vorderingen buiten begrotingsverband174
Schulden buiten begrotingsverband4651
Openstaande rechten219419
Extra-comptabele vorderingen29962993
Extra-comptabele schulden0
Voorschotten5100292
Garantieverplichtingen3135369
Andere verplichtingen29165728
Deelnemingen0
Totaal beoordeeld67629203
Brontabel als csv (383 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserve000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen1654000165400
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld1654000165400Nee
Brontabel als csv (459 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserve000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Extra-comptabele vorderingen000
Extra-comptabele schulden000
Voorschotten06658666586
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal beoordeeld06658666586Nee
Brontabel als csv (455 bytes)