Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van OCW - Afgerekende voorschotten

Afgerekende voorschotten - Verantwoord bedrag

Afgerekende voorschotten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Totaal afgerekende voorschotten4788447
Brontabel als csv (69 bytes)

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid

Afgerekende voorschotten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten24712616328634Nee
Brontabel als csv (113 bytes)

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Afgerekende voorschotten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Totaal afgerekende voorschotten000Nee
Brontabel als csv (102 bytes)