Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2018 van het Ministerie van IenW - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoorde bedragen Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelVerantwoord bedrag
Integraal waterbeleid44831
Ruimtelijke ontwikkeling23268
Wegen en verkeersveiligheid50216
Openbaar Vervoer en Spoor16103
Luchtvaart23524
Scheepvaart en Havens40149
Klimaat56454
Lucht en Geluid23969
Duurzaamheid52567
Omgevingsveiligheid en milieurisico's53167
Meteorologie, seismologie en aardobservatie52056
Handhaving en toezicht116679
Brede doeluitkering929574
Bijdrage Investeringsfondsen6335032
Algemeen departement96815
Apparaatsuitgaven kerndepartement313523
Nominaal en onvoorzien0
Totaal8227927
Brontabel als csv (567 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Integraal waterbeleid5720572Nee
Ruimtelijke ontwikkeling55055Nee
Wegen en verkeersveiligheid015231523Nee
Openbaar Vervoer en Spoor0526526Nee
Luchtvaart000Nee
Scheepvaart en Havens000Nee
Klimaat30030Nee
Lucht en Geluid0880880Ja*
Duurzaamheid175117513501Ja*
Omgevingsveiligheid en milieurisico's628806288Ja
Meteorologie, seismologie en aardobservatie3000300Nee
Handhaving en toezicht000Nee
Brede doeluitkering000Nee
Bijdrage Investeringsfondsen000Nee
Algemeen departement044Nee
Apparaatsuitgaven kerndepartement8949725816208Ja*
Nominaal en onvoorzien000Nee
Totaal179451194229887Nee

* o.b.v. maximale fout

Brontabel als csv (729 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Integraal waterbeleid000Nee
Ruimtelijke ontwikkeling000Nee
Wegen en verkeersveiligheid015231523Nee
Openbaar Vervoer en Spoor0526526Nee
Luchtvaart000Nee
Scheepvaart en Havens000Nee
Klimaat000Nee
Lucht en Geluid0880880Ja*
Duurzaamheid017511751Nee
Omgevingsveiligheid en milieurisico's000Nee
Meteorologie, seismologie en aardobservatie000Nee
Handhaving en toezicht000Nee
Brede doeluitkering000Nee
Bijdrage Investeringsfondsen000Nee
Algemeen departement1170117Nee
Apparaatsuitgaven kerndepartement89579688863Nee
Nominaal en onvoorzien000Nee
Totaal10111264813659Nee

* o.b.v. maximale fout

Brontabel als csv (710 bytes)